W jaki sposób Klienci podejmują decyzję odnośnie zakupu konkretnego produktu?

W jaki metodę Klient podejmuje decyzję dotyczącą kupna konkretnego produktu?

To, w jaki sposób przez klienta jest podejmowana decyzja o kupnie, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zależy to od tego, czy decyzja o zakupie dotyczy produktu rutynowego czy też produktu problemowego.

Produkty rutynowe to w większości wypadków produkty o niskiej cenie. Dotyczy to przede wszystkim żywności , a oprócz tego środków czystości czy też prasy. W wypadku takich towarów użytkownicy w ogromnej liczbie przypadków bardzo dobrze znają daną klasę towarów, jego odmianę oraz dodatkowo dostępne na rynku marki. Najczęściej jest przywiązany do pewnych marek, z których korzysta od lat. Ponieważ cena takich towarów jest w dużej liczbie przypadków niska, klient nie traci podczas zakupów zbyt kilka czasu na namyślanie się i porównywanie z innymi produktami.

Całkiem inaczej jednakże sytuacja wygląda w sytuacji towarów problemowych. Są to bardzo często produkty kupowane sporadycznie, których cena jest dość wysoka. Może to być zakup samochodu, wybór określonych usług turystycznych czy ubezpieczeniowych. W procesie podejmowania wyborów przez konsumenta można wyróżnić wiele etapów. Dotyczy to zwłaszcza zakupów problemowych. W wypadku produktów rutynowych proces podejmowania wyborów nabywczej jest znacznie bardziej uproszczony. żeby ze znakomitym skutkiem sprowadzić kampanie marketingowe, warto przyjrzeć się dokładniej zachowaniom klientów, które poprzedzają zakup produktu , a ponadto te, które mają miejsce już po dokonaniu zakupu. Powinno się tu zwrócić uwagę na następujące zachowania:
-identyfikacja, czyli uświadomienie potrzeby,
-gromadzenie treści , a dodatkowo ocena możliwości zaspokojenia potrzeby,
-wybór sposobu zaspokojenia potrzeby,
-decyzja o zakupie i zakup,
-zachowania konsumenta po zakupie.